Norske BruktbilPRISER
Daglig oppdaterte bruktbilpriser,
trender og markedsdata online
- over 170.000 biler i basen -
Kontinuerlig oppdatering gir deg alltid korrekt prisbilde!
Raske svingninger og endringer i det moderne bruktbilmarkedet, og internetts betydning for kundens kjøprmønster, gjør korrekt prisinfomasjon helt avgjørende for profesjonell og konkurransedyktig drift.
 • 100% faktabaserte snittpriser fra merkeforhandlere
 • Kontinuerlig daglig oppdatering
 • Detaljerte snittpriser
 • Lynraskt og enkelt søk på bildata og prisdrivende utstyr
 • Markedsinformasjon og trender for hver bil: prisutvikling, publiseringstid, antall biler i markedet
 • Integrert i CARWEB eller web login
 • Prisdata på alle biler fra finn.no

Abonnement på Norske BruktbilPRISER herunder bruk og uthenting av prisinformasjon og markedsdata fra systemet er kun tillatt for intern bruk i abonnentens egen organisasjon for egen virksomhet. All videreformidling eller videresalg av priser og markedsdata, enten i opprinnelig form eller som grunnlag i bearbeidet form er forbudt.

Norske BruktbilPRISER
For informasjon og bestilling, kontakt:

Kundeservice på epost: support@sentinel.no eller tel. 73 89 48 00


Gå direkte til tjenesten Norske BruktbilPRISER
Norske BruktbilDATA
Daglig oppdaterte trender og
markedsdata for bruktbil, online
Gratis nyhetsbrev eller online proffversjon med alle muligheter. Velg det som passer ditt behov!
Raske svingninger og endringer i det moderne bruktbilmarkedet, gjør korrekt markedsinformasjon avgjørende for profesjonell og konkurransedyktig styring. Norske BruktbilDATA gir deg dagsaktuell situasjon og utvikling for: Totalmarked, priser, volum, publiseringstid. "Drill down" på aktuell merker.
 • 100% faktabaserte markedsoversikt over bruktbilmarkedet. Daglig oppdatert.
 • Online tilgang med daglig oppdatering i tillegg til månedlig nyhetsbrev
 • Totalmarked oversikt med utvikling/trender
 • Pris, volum, publiseringstid. Nåsituasjon og utvikling/historikk
 • "Drill down" på de merker som er mest aktuelle for deg
 • Flere abonnementstyper gjør det enkelt å finne en versjon som dekker ditt behov best
 • Sortering/filtrering på: Merkeforhandlere, bruktbilbutikker og privatsalg

Abonnement på Norske BruktbilDATA herunder bruk og uthenting av prisinformasjon og markedsdata fra systemet er kun tillatt for intern bruk i abonnentens egen organisasjon for egen virksomhet. All videreformidling eller videresalg av priser og markedsdata, enten i opprinnelig form eller som grunnlag i bearbeidet form er forbudt.

Norske BruktbilDATA
For informasjon og bestilling, kontakt:

Kundeservice på epost: support@sentinel.no eller tel. 73 89 48 00


Gå direkte til tjenesten Norske BruktbilDATA